0
0

امین پهلوانروی

امین پهلوانروی
فارغ التحصیل رشته ی تاتر
مدرک بهداشت روان از آکسفورد اجو انگلیس
مبدع متد بین رشته ای هوش بازیگری
نویسنده ی کتاب بازیگری روانشناسانه با بیش از 200
هنرجو در سراسر نقاط ایران

  • بیوگرافی
  • دوره ها