0
0

آموزش بازیگری بصورت تخصصی با متد نوین هوش بازیگری- از 0 تا 100 |هوش سینما

598 بازدید

 آموزش بازیگری| هوش سینما

آموزش بازیگری و مقدمه

آموزش بازیگری در جوامع مدرن و حرفه ایی یک علم به شمار می رود. بخش تئوری آموزش بازیگری ریشه در علم بسیاری مهمی مانند روانشناسی دارد. روانشناسی بازیگر برای موفقیت یک بازیگر مثل آب برای او می ماند. هنرجویان بازیگری از طریق روانشناسی بازیگر می توانند اختلالات شخصیتی بسیار مهمی مانند اختلال شخصیت خودشیفته، نمایشی، مرزی، ضد اجتماعی، اجتنابی، اسکیزوئید، پارانوئید را در نقش مورد نظر خود در صورت نیاز انجام دهند.

روانشناسی غول آخر بازیگری!؟!

آموزش بازیگری تنها به تحلیل اختلالات شخصیتی در بازیگری منتهی نمی شود و بیماری های روانی بسیاری را در خود جای میدهد که کار را برای بازیگران به شدت سخت می کند چرا که بازیگری بیماری های روانی میتواند یکی از سخت ترین کارهای جهان باشد که مسیر را به شدت سخت کند. در واقع اگر دقت کرده باشید بهترین نقش ها علاوه بر منطق ارزشی که درون آنها وجود دارد اغلب اختلالات شخصیتی و بیماری های روانی نیز در آنها وجود دارد ک قدرت بازیگری آنها را به رخ بکشد.

آموزش بازیگری از باب بیماری های روانی چگونه است؟

بخش دوم روانشناسی بازیگر، به بیماری های روانی مانند اسکیزوفرنی، دوقطبی، شیزوفرنی و بیماری های روانی دیگر می تواند ارتباط داشته باشد. روانشناسی بازیگر به همه ی بازیگران  کمک می کند تا با فراگیری علم روانشناسی اختلالات شخصیتی و بیماری های روانی را در بازیگری ایفاء کنند.با استفاده از روانشناسی بازیگر و یا آموزش بازیگری از منظر روانشناسی، بازیگران یاد میگیرند که نسبت به ویژگی های اختلالات شخصیتی و یا بیماری های روانی اطلاعات بدست بیاورند.

آموزش بازیگری با علم روانشناسی چگونه به بازیگر کمک میکند؟

بازیگران از طریق آموزش بازیگری از منظر روانشناسی یاد میگیرند که آنها را در وجود خودشان زنده کنند. شاید برای شما هم سئوال باشد که اگر بازیگرانی این اختلالات و بیماری خطرناک را در وجودشان زنده کنند خطر صدمه و تاثیر بر ضمیرناخودآگاهش وجود ندارد؟ جواب این سئوال این است که قطعا یک تاثیر بد بر روان می گذارد.حال اگر می خواهید بفهمید مجموعه ی هوش سینما برای این مشکل بسیار بزرگ چه کار کرده است، نظر شما را نسبت به متد هوش بازیگری، روشی نوین در ایران و جهان جلب می کنیم.

آموزش بازیگری از منظر متد خارق العاده ی “هوش بازیگری” چیست؟

متد هوش بازیگری متدی بین رشته ایی بین بازیگری و 4 علم( روانشناسی، پزشکی، تغذیه و نوروسایکلوژی ) است. که در روانشناسی به بررسی رابطه ی اختلالات شخصیتی و بیماری های روانی در بازیگری می پردازد. در پزشکی به رابطه ی هورمون ها و بازیگری می پردازد. در تغذیه به رابطه ی مواد غذایی و خوراکی ها می پردازد. در نوروسایکولوژی به ارتباط لوب های مغزی و بازیگری می پردازد. درادامه به تحلیل این 4 علم در بازیگری می پردازیم.

دلیل اهمیت آموزش بازیگری از منظر متد هوش بازیگری چیست؟

در اول دو کار بسیار مهمی که متد هوش بازیگری می تواند عبارتند از:  1 . شناخت استعداد انسان ها در کمترین زمان ممکن با استفاده از تحلیل زندگی شخصی آنها 2. بازگردانی بهداشت روان بازیگرانی که برای بازیگری خود مبتلا به اختلالات شخصیتی هستند.

دو عنصر محرک بازیگران چیستند؟

متد هوش بازیگری سلامت بهداشت روان افراد را با استفاده از دو عنصر تغییر «الگو های رفتاری و تغذیه» انجام میدهد. حال سئوال ما از شما این است متدی که اینقدر می تواند کارآمد باشد لایق عبارت خارق العاده و فوقالعاده نیست؟

در آموزش بازیگری چگونه متد هوش بازیگری سلامت بهداشت روان بازیگران را با استفاده از تغییر الگوهای رفتاری تضمین می کند؟

همیشه ورود به یک نقش برای روان انسان ها بسیار خطرناک محسوب می شود؛ چرا که ورود به یک نقش یعنی اینکه ضمیر ناخودآگاه شما تحت و شعاع قرار بگیرد و صدمه دیدن ضمیر ناخودآگاه می تواند بسیار برای زندگی شخصی یک بازیگر خطرناک باشد، چرا که هیچ کسی توانایی حل آن را می تواند نداشته باشد. وقتی شما در آموزش بازیگری خود وارد یک اختلال شخصیتی و یا بیماری های روانی می شوید، تغییر های فاحشی در رفتارهای شما شکل میگیرد.

روان انسان به مثابه آب دریای شفاف و زلال!

در واقع رفتار های شما شبیه آن اختلال و یا بیماری شما می شود و روان شما کدر و ناخالص می شود. متد هوش بازیگری با تغییر الگوهای رفتاری ظرف یک مدتی می تواند شما را به حال قبل و یا حتی بهتر از قبل بیاورد؛ از این روی شاید بشود از این متد برای درمان خیلی از مباحثی مانند افسردگی و یا ناامیدی استفاده کرد. متد هوش بازیگری در واقع با اصلاح  دو رکن الگوی های رفتاری و تغذیه، شما را به راحتی می تواند به یک نقشی نزدیک و یا دور کند و جوابی برای رفع مشکل روش متد استانیسلافسکی است که از آن متد به عنوان یک متد صدمه زننده به روان یاد می شود.

آموزش بازیگری| هوش سینما

تربیت احساسات در آموزش بازیگری چگونه است؟

یک بازیگر را بدون احساسات تجسم کنید! بازیگری، یعنی احساسات!.ا حساسات به دو بخش تقسیم میشوند، احساسات خوشایند، احساسات ناخوشایند، که احساسات خوشایند شامل شادی، امید، غرور و احساسات مثبت دیگر می شوند.احساسات ناخوشایند شامل غم، خشم، ناامیدی،  افسردگی و احساسات منفی دیگر می شوند.

تربیت احساسات جزو الویت هاست؟

آموزش بازیگری در بخش تربیت احساسات جز آموزش های عمومی و ابتدایی است که هر هنرجوی بازیگری برای نتیجه بخش بودن فعالیت هایش باید آنها را آموزش ببیند، تا در زمان قدرتمند شدن در احساساتش بتواند مبحث پیشرفته ی آموزش بازیگری پیشرفته را فرا بگیرد.

چهار بخش مهم تربیت احساسات چیستند؟!

روند آموزش بازیگری از جنبه ی تربیت احساسات از چهار بخش بسیار مهم تقسیم میشود که عبارتند از، شناخت، کنترل، تنظیم و جهت دهی احساسات نامیده می شوند. شما از طریق فرا گیری همین چهار عنصر می توانید خودتان را برای دنیای بازیگری آماده کنید ولی اگر نقش های سخت و پیشرفته میخواهید باید آموزش های پیشرفته را نیز فرا بگیرید.

نکته

اگر احساسات خودتان را تربیت نکنید به هیچ عنوان نمی توانید بخش های پیشرفته را فرا بگیرید

در آموزش بازیگری چگونه متد هوش بازیگری سلامت بهداشت روان بازیگران را با استفاده از تغییر الگوهای تغذیه تضمین می کند؟

در زندگی شخصی خودتان هر آنچه که میخورید یک سری احساسات خاص در شما ایجاد میکند. غذایی که ما میخوریم به ما نشان می دهد می توانیم چه رفتارهای را انجام دهیم؛ لذا وقتی وارد یک اختلال شخصیتی و یا بیماری می شود تغذیه شما ناخودآگاه تغییر می کند. متد هوش بازیگری با علمی که در زمینه ی ارتباط تغذیه و خلق و خوی دارد می تواند این تضمین را به شما دهد که به راحتی خلق خود را آنطور که علاقه دارید تغییر دهید.

در آموزش بازیگری از منظر متد هوش بازیگری، روانشناسی بازیگر چگونه می تواند به بازیگران کمک کند؟

روانشناسی بازیگر در مرحله ی اول به شناخت ویژگی های اختلالات شخصیتی و بیماری های روانی می پردازد. روانشناسی بازیگر در مرحله ی دوم با استفاده از تغییر الگوهای رفتاری و تغذیه نسبت به اختلالات شخصیتی و یا بیماری های روانی به ایجاد آن انحراف روانی در ضمیرناخودآگاه انسان ها می پردازد.

چگونه در دوره های آموزش بازیگری روانشناسانه شرکت کنم؟

برای آموزش  بازیگری از منظر  روانشناسی کافیست با ما در ارتباط باشید. برای آموزش بازیگری از سطح مبتدی تا متوسطه می توانید از “دوره ی عمومی متد هوش بازیگری” استفاده کنید.نظر شما را برای اطلاعات بیشتر در خصوص “بازیگری و روانشناسی” به مقاله ی همکارمان  جلب میکنیم که کم و بیش در خصوص روانشناسی در هنر های نمایشی مباحثی را عنوان کرده است.

در آموزش بازیگری علم پزشکی چگونه به کمک هنرجویان می آید؟

علم پزشکی علم گسترده ایی است ولی برای هنرجویان متد نوین هوش بازیگری وضعیت و مسئولیت هورمون ها مورد تحلیل قرار میگیرد. هورمون هایی نظیر، کورتیزول، اوکسی توسین، سرتونین، دوپامین، ملاتونین و هورمون های دیگر که تاثیر مستقیم بر احساسات، رفتار ها و گفتار ما دارد. هر کدام از هورمون های ما مسئول یک احساسی در ما هستند مثلا هورمون سرتونین مسئول احساس های شادی بخش ما هستند.

 در آموزش بازیگری هورمون ملاتونین چگونه می تواند به ایفا نقش ما کمک کند؟!

اول از هر چیز به تحلیل مسئولیت این هورمون در مغز می پردازیم و ملاتونین هورمونی است که در پینه آل کی یکی از مهم ترین کارهایش برای کنترل چرخه خواب استفاده می شود.

در آموزش بازیگری هورمون ملاتونین چگونه می تواند به ایفا نقش ما کمک کند؟!(2)

در روان های عصبی و خشمگین این هورمون در روان انسان ها بلوکه می شود و مقادیر آن بسیار پایین می آید پایین آمدن مقادیر این هورمون در بدن مساویست با بدبینی و احساسات منفی و اگر میخواهید احساسات منفی را رشد دهید حتما مقادیر این هورمون را از خودتان دور کنید.( برای اطلاع از چگونگی کاهش مقادیر این هورمون در بدن کافیست در دوره ی پیشرفته ی متد هوش بازیگری شرکت کنید)

 در آموزش بازیگری هورمون اوکسی توسین چگونه می تواند به ایفا نقش ما کمک کند؟!

اول از هر چیز به تحلیل مسئولیت این هورمون در مغز می پردازیم و اوکسی توسین هورمونی است که مسئولیت احساس هایی که ما آنها را به عنوان عشق می شناسیم را بر عهده دارد.

 در آموزش بازیگری هورمون اوکسی توسین چگونه می تواند به ایفا نقش ما کمک کند؟!(2)

دلیل اهمیت این هورمون زمانی است که میخواهید یک نقش درام و یا عاشقانه بازی کنید ولی در زندگی شخصی شما این حجم از این هورمون وجود ندارد، لذا با استفاده از الگوریتم های الگوهای رفتاری و تغذیه میتوانید این هورمون را با متد هوش بازیگری بدست آوردید.

در  آموزش بازیگری هورمون کورتیزول چگونه می تواند به ایفا نقش ما کمک کند؟!

قبل از هر چیز به تحلیل مسئولیت این هورمون در مغز می پردازیم و کورتیزول هورمونی است که مسئولیت احساس هایی که ما آنها را به عنوان استرس می شناسیم را بر عهده دارد. دلیل اهمیت این هورمون در هر نوع فیلمی میتواند کاربرد داشته باشد ولی این مسئله کاملا ارتباط مستقیم با فیلمنامه دارد که استرس را چگونه تشریح کرده است. (برای تربیت احساسات خود به مقاله ی «نقش تربیت احساسات در آموزش بازیگری» مراجعه کنید) 

در آموزش بازیگری هورمون دوپامین چگونه می تواند به ایفاء نقش ما کمک کند؟!

قبل از هر چیز به تحلیل مسئولیت این هورمون در مغز می پردازیم و دوپامین هورمونی است که مسئولیت احساس هایی که ما آنها را به عنوان لذت می شناسیم را بر عهده دارد. احساس لذت هم در نقش مثبت و هم در نقشی های منفی میتواند کاربرد داشته باشد. در نقش های منفی شما با استفاده از دو رکن الگوهای رفتاری و تغذیه مقدار این هورمون را در بدنتان کم میکنید و در نقش های مثبت باید برعکس، مقادیر این هورمون را زیاد کنید.

در آموزش بازیگری علم تغذیه چگونه به کمک هنرجویان می آید؟

هر آنچه که ما میخوریم علاوه بر اینکه به ما انرژی میدهد در ما احساساتی را نیز بوجود می آورد. اگر میزان مصرف زیاد نمک و قندیجات را در بروز خشم و احساسات افسرده و غمگین بدانید، هیچ وقت به سمت آنها نمی روید، چرا که این دو عنصر به شدت بر روی احساسات ما تاثیر میگذارد.

در آموزش بازیگری علم تغذیه چگونه به کمک هنرجویان می آید؟(2)

اگر علم تغذیه را برای تسلط صد درصدی بر بازیگری خود میخواهید پیشنهاد میکنم حتما از دوره ی پیشرفته ی آموزش بازیگری با متد هوش بازیگری استفاده کنید.  (  آموزش بازیگری با متد هوش بازیگری پیشرفته، کلیک کنید)

food and mood در آموزش بازیگری

غذا و خلق، عبارتی است که به بررسی تاثیر غذا و خلق میپردازد. بعنی هر آنچه که ما میخوریم منجر به شکل گیری رفتار،احساسات و گفتار می شود؛ از این روی، بازی کردن نقش شما ارتباط کاملا مستقیمی با خوراک شما دارد و حتما پیشنهاد میکنیم که نقش هر غذا را در شکل گیری احساسات آموزش ببینید. جالب است بدانید مجموعه ی ما برای اولین بار در ایران و جهان با عنوان متد هوش بازیگری به جامعه ارائه داده است.

mood and food در آموزش بازیگری

خلق و غذا، به رابطه ی خلق برای انتخاب غذا ها گفته میشود. وقتی روان ارامی دارید تمایلات شما به غذا های متفاوتی است تا زمانی که مضطرب هستید. افرادی که احساسات بی ثبات دارند اغلب به سمت خوراکی هایی میروند که روح انها را با ثبات کند مانند الکل ها و مواد مخدر، ولی این ثبات و لذت موقتی است و انها را معتاد میکند و روند زندگی و رفتارشان دچار تحریف می شود.

مسئله ی خلق و غذا از چه جهت مهم است؟!

این مسئله برای بازیگران از آن جهت بسیار مهم است که نقش خود را تحلیل کنند و بییند که نقش مورد نظرشان چه مواد غذایی را امکان دارد تمایل داشته باشد و آنها را برای رسیدن به نقش بخورد.

در آموزش بازیگری علم نوروسایکولوژی چگونه به کمک هنرجویان می آید؟

علم نوروسایکولوژی، علم تحلیل رفتار از منظر 4 لوب مغزی است. 4 لوب مغزی شامل پیشانی،آهیانه ایی، پس سری و گیجگاهی است. هر کدام از این لوب ها وظایفی را بر عهده دارند، شما از طریق این علم میتوانید استعداد های خودتان را در بازیگری بشناسید و یا با تحلیل نورون های مغزی کارکترتان به تحلیل مغز او بپردازید.

جالب است بدانید!!!

متد هوش بازیگری برای اولین بار در ایران و جهان این روش نوین را به جامعه عرضه میکند. علم نوروسایکلوژی قدرتمند ترین علمی است که برای یک بازیگر در رده ی روانشناسی قرار دارد و میتواند انقلاب بازیگران قدرتمند را بوجود آورد.

لوب پس سری و بازیگری

نقش بسیار مهم لوب پسری، دربرگیرندهٔ قشر اولیه بینایی است. به عبارتی دیگر توانایی دیداری شما در بازیگری به این لوب وابسته است. شما زمانی که متد اکتینگ را در بازیگری خود ایفاء می کنید و در جای نقش ها زندگی می کنید با استفاده از چشم های خود نقش های را تحلیل و بررسی می کنید؛ از این روی این بخش می تواند برای موفقیت شما بسیار مهم باشد چرا که رابط بین احساسات و آنچه که میبیند لوب پسری است اگر این لوب خوب کار نکند دچار مشکل می شوید.

لوب گیجگاهی و بازیگری

لوب گیجگاهی نیز مانند دیگر لوب های مغزی برای همه ی بازیگران می تواند مفید باشد، از آن جهت که هیپوکامپ که مسئول شکل دهی حافظه بلند مدت و ذخیره سازی اطلاعات جدید است، در لوب گیجگاهی قرار دارد. لوب راست گیجگاهی مسئول حافظه تصویری است و لوب چپ گیجگاهی حافظه کلامی را مدیریت می‌کند. در نتیجه لوب گیجگاهی در مسئولیت‌های شنیدنی، گفتاری و حافظه درگیر است.واین لوب و تقویت آن بسیار برای بازیگران توصیه می شود.

لوب پیشانی و بازیگری

این بخش از لوب های مغزی مسئولیت هایی شامل طرح ریزی، استدلال، سازماندهی افکار و رفتار، میل جنسی، حل مسئله، احساسات، قضاوت، مهارت‌های حرکتی و سازماندهی تکلم را در خود دارد. لذا، تمرین که بتوانید این بخش از لوب خود را تقویت کنید بسیار برای بازیگری شما اهیمت دارد و در دوره های آموزش بازیگری پیشرفته به آنها می پردازیم و آنها را آموزش میدهیم.

نکته

به خاطر داشته باشید یک انسانی که از همه ی پتانسیل هایش استفاده می کند توانایی موفقیت را دارد،لذا حتما به خودتان و انسانیت احترام بگذارید و مداوم برای آرزوهای خودتان تلاش کنید و آموزش ببینید.

 

لوب آهیانه و بازیگری

لوب آهیانه نیز مانند دیگر لوب های مغزی برای همه ی بازیگران می تواند مفید باشد. از وظایف این لوب عبارتند از، یکپارچه سازی اطلاعات حسی، پردازش اطلاعات، جهت گیری فضایی، حرکت، گفتار، ادراک دیداری، تشخیص، احساس درد، لمس، شناخت و همچنین ادراک محرک‌ها اشاره داشت.

 

جدول رابطه ی نورسایکولوژی و بازیگری

لوب پس سری

لوب آهیانه ایی

لوب گیجگاهی

لوب پیشانی

نوروسایکولوژی

دربرگیرنده ی قشر اولیه بینایی است. 1.یکپارچه سازی اطلاعات حسی 2.پردازش اطلاعات

3. جهت گیری فضایی

4. حرکت، گفتار، ادراک دیداری، تشخیص، احساس درد، شناخت و همچنین ادراک محرک‌ها اشاره داشت.

1.مسئول شکل دهی حافظه بلند مدت

2. ذخیره سازی اطلاعات جدید

3. لوب راست گیجگاهی مسئول حافظه تصویری

4.  لوب چپ گیجگاهی حافظه کلامی را مدیریت می‌کند

طرح ریزی، استدلال، سازماندهی افکار و رفتار، میل جنسی، حل مسئله، احساسات، قضاوت، مهارت‌های حرکتی و سازماندهی تکلم

وظایف

این بخش برای تقویت متد اکتینگ بسیار اهمیت دارد. 1. این بخش بسیار برای حس های بازیگران اهیمت دارد 1. این بخش با حافظه و احساسات بسیار ارتباط دارد. 1. این بخش بسیار برای احساسات بازیگران اهیمت دارد.

ویژگی ها

توانایی دیداری شما در بازیگری به این لوب وابسته است.

1.شناخت حس ها و تمایز آنها

2. تغییر احساسات بطور آنی

3. تخیل و ادراک

4. فن بیان شیوا

1. اصولا ما بازیگری را با قدرت گیجگاهی می شناسیم، پس بسیار اهمیت دارد. 1. تربیت احساسات

2. تفکر و تحلیل

3. ایفاء نقش های سخت با دیالوگ های سخت

مزیت ها برای بازیگران

دو قابلیت بسیار مهم متد هوش بازیگری

ارتقاء بازیگران با استفاده از متد هوش بازیگری دو قابلیت بسیار مهم دارد، یکی از آنها عبارت است از، استعدادیابی بازیگری و دیگری بهداشت روان بازیگران است. هر از متد هوش بازیگری هر انسانی در جهان استعداد ویژه ی خودش را دارد، لذا متد هوش بازیگری با تمهداتی که دارد استعداد هنرجویان را کشف می کند.

نتیجه گیری (1)

آموزش بازیگری اگر با متد و روش های به روزی برای هنرجو صورت نگیرد می تواند به یکی از دردناک ترین و بدترین فعالیت هایی باشد که افراد آن را تجربه می کنند چرا که احساسات منفی وارد روح بازیگر می شود و بازیگر نمیتواند از آن بیرون بیاید و تنها متدی در جهان که این مشگل را حل کرده و به مسئله ی بهداشت روان رسیدگی میکند، متد هوش بازیگری است.

نتیجه گیری (2)

بعد از آن که وارد یک بیماری و یا اختلال شخصیتی شدید و می خواستید از آن حالت بیرون بیاید کافی است از متد هوش بازیگری و تکنیک های الگوهای رفتاری و تغذیه استفاده کتید تا به حالت عادی روانی مورد نظر خود بازگردید.

نتیجه گیری (1-2)

علاوه بر آن شما صاحب یک علم چهار محوره می شود یعنی تاثیر علومی مانند پزشکی، روانشناسی، نوروسایکولوژی و تغذیه بر بازیگری را آموزش میبیند که به راحتی جدای از بازیگری قابلیت و توانایی تربیت و کنترل احساسات خود را خواهد داشت.

پیشنهاد به علاقه مندان بازیگری

برای آنهایی که می خواهند تجربه ی جذاب و قدرتمندی در بازیگری داشته باشند ما دوره های استعدادیابی (vip, super vip) را به هنرجویان خود پیشنهاد می دهیم. لازم به ذکر است این افراد برای ایفا همه نوع نقش ها ضعف  خواهند داشت، چرا که تنها زندگی خودشان را با درام و حادثه های جذاب تجربه کرده اند و از آموزش بازیگری بصورت حرفه ایی وریشه ایی امتناع کردند.

پیشنهاد به بازیگران حرفه ایی

برای افرادی که میخواهند بازیگری را بصورت حرفه ایی آموزش ببینند ما دوره های آموزش بازیگری از عمومی تا پیشرفته را پیشنهاد می کنیم. ( این دوره مناسب افرادی است که زندگی خود را برای کار در این شغل برنامه ریزی کرده اند- لازم به ذکر است بعد از گذراندن این دوره ها  و قبولی با نمره ی خوب می توانید به استخدام مجموعه ی هوش سینما در آید و در سریال های ما مشغول به کار شوید ویا اگر تمایل داشته باشید به دیگر پروژه های همکاران معرفی می شود تا در صورت تایید آنان به همکاری با دیگر پروژه ها بپردازید و نتیجه های درخشانی را رقم بزنید.

 

نکته ی تکمیلی برای همه ی علاقمندان بازیگری

مجموعه ی هوش سینما این توان را دارد که استعداد هر علاقمند به بازیگری را کشف کند و در پروژه های سینمایی خود آنها را به تعداد زیادی مخاطب نشان دهد؛ از این روی اماده باشید که بازیگری شما قرار است سرنوشت شما را تغییر دهد و مجموعه ی ما با استعدادیابی بازیگری با متد مدرن هوش بازیگری از شما یک ابر بازیگر خواهد ساخت.

آموزش بازیگری

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aminpahlavan.com/?p=2368
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک
برچسب ها:

باکس دانلود

گزارش خرابی لینک ها

نظرات

0 نظر در مورد آموزش بازیگری بصورت تخصصی با متد نوین هوش بازیگری- از 0 تا 100 |هوش سینما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.